EN
 
 

- FIRST PAGE
- SECTIONS
- THE OBJECTIVES
- SCIENTIFIC BOARD
- ORGANIZATIONAL BOARD
- CONFERANCE AGENDA
- PROGRAMME
- RECOMMENDATIONS FOR PARTICIPANTS
- CONFERENCE INVITATION
- REGISTRATION
- INFORMATION
- PHOTO ALBUM

Skype account: cantemirdimitrie@outlook.


ORGANIZATIONAL BOARD OF THE CONFERENCE

• Prof.univ.dr. Momcilo LUBURICI – Fondator, Preşedinte UCDC
• Prof.univ.dr. Corina Adriana DUMITRESCU – Fondator, Preşedinte Senat UCDC
• Prof.univ.dr. Cristiana CRISTUREANU – Rector UCDC
• Prof.univ.dr. Cristian DUMITRESCU – Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale, UCDC
• Prof.univ.dr. Georgeta ILIE – Prorector cercetare UCDC
• Prof.univ.dr. hab. Gabriela POHOAŢĂ, redactor şef revistele Cogito şi Euromentor, UCDC
• Prof.univ.dr. Florian RĂPAN– Decan, Facultatea Ştiinţe Politice, UCDC
• Prof.univ.dr. Octavia COSTEA – Facultatea Ştiinţe ale Educaţiei, UCDC
• Prof.univ.dr. Nicoleta Elena HEGHES, Vicepreşedinte Senat, UCDC
• Conf.univ.dr. Agata Mihaela POPESCU, Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative, Institutul Internațional pentru Drepturile Omului, UCDC
• Constantin BARBU – Institutul de Istorie şi Studii Cantemiriene, UCDC
• Dr. Bogdan CUZA, Asociaţia Culturală Europeană “Cuza“, România
• Lect.univ.dr. Rita Melanica BARBU – Director, Institutul de Istorie şi Studii Cantemiriene, UCDC
• Lect.univ.dr. Camelia BRÎNCOVEANU – Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, UCDC
• Conf.univ.dr. Conona PETRESCU – Decan, Facultatea Ştiinţe ale Educaţiei, UCDC
• Dr. ec. Constantin BOȘTINĂ, Președinte Asociația pentru Studii și Prognoze Economico-Sociale, Director general Grupul de presă “Economistul“
• Andreea-Ileana DANIELESCU – Cercetător ştiinţific gradul 2, UCDC